Projectes propis

Projecte propis de l'escola La Salle Premià que ténen com a objectiu principal despertar les intel·ligències múltiples a través del treball en equip.

Escola Multilingüe

La Salle Premià va iniciar el curs 2017-2018 el procés per obtenir la certificació com a escola Multilingüe. Després d’uns cursos amb el projecte aturat, el passat curs 2020-2021 vam tornar a iniciar aquesta aposta, amb la reactivació de la Comissió Multilingüe liderada per la Direcció. En aquesta Comissió hi ha docents que imparteixen llengües a l’escola (català, castellà, anglès, alemany i francès), des d’àrees lingüístiques i no lingüístiques o complementàries i de totes les etapes del Centre.

Projecte Biblioteca Escolar

Fa més de vint anys que existeix la biblioteca a l’escola. En un començament es va comptar amb l’ajuda d’un llicenciat en Biblioteconomia i Documentació per a que dugués a terme tota la catalogació i posada en ordre del material. A partir del moment que aquesta persona va deixar de donar servei al Centre pocs materials més es van catalogar. Darrerament hem reprès aquesta tasca d’organització, esporga i catalogació documental, però encara queda molt a fer.

L’espai que ocupa la biblioteca, no és gaire convencional, però sí que té possibilitats i encant.
El curs passat és va habilitar una part de la biblioteca per a que fos un espai adequat per gaudir de la lectura d’una manera còmoda i poc formal. Amb tot, aquesta primera actuació no respon a totes les necessitats que genera l’ús d’aquest espai. Cal que hi seguim treballant.

Consulta el nostre catàleg de llibres

Revista digital

Els i les alumnes es converteixen en periodistes, redacantant i cobrint esdeveniments de l’entorn. Confeccionem un diari online dirigit, coordinat i redactat pel propi alumnat. Es treballen 4 àrees (ciència, cultura, esports i vida) i dins de cada àrea es treballen els següents gèneres periodístics: opinió, notícia, crònica, entrevista i reportatge. El projecte RED suma un total de més de 40 centres a tot Espanya i compta amb uns 1000 periodistes juniors.

Projecte Godly Play

A la nostra escola, igual que a altres centres La Salle, hem incorporat el mètode Godly Play dins la programació de Religió.

Es presenten a l’alumnat les històries de la Bíblia de manera imaginativa. Basant-se en els principis Montessori aplicats a la educació religiosa, combina i integra de forma natural els dos mitjans principals pels quals els nens i nenes adquireixen el coneixement del llenguatge i el joc.

Projecte de Robòtica

El Projecte de Robòtica de l’escola consisteix a incorporar a totes les etapes continguts relacionats amb la programació i el muntatge de robots i/o elements relacionats com les impressores 3D o les plaques Arduino. És un projecte que pretén millorar els coneixements del nostre alumnat, però per sobre de tot, potenciar la seva capacitat d’abstracció i resolució de situacions. 

Projecte FAIG (ESO)

El Projecte FAIG neix a La Salle Catalunya en paral·lel al Districte del País Basc amb el nom de SEIN. El FAIG pretén que els i les alumnes aprenguin a partir de la resolució d’un problema que ells/elles mateixos/es plantegen.

Tots els FAIG s’estructuren en PIC (Projectes d’Investigació Cooperatius), formats per grups de 4 o 5 alumnes de la classe. 

Projecte Espais d’Interrelació i Aprenentatge

Els Espais d’Interrelació i Aprenentatge són diferents ambients d’aprenentatge, de relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, emocionar-se... i interactuar amb els/les altres.
Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge.

Els infants disposen d’un temps d’experiència activa, construïda per l’adult, però reconstruïda per ells/elles mateixos/es, on nens i nenes es reuneixen per explorar diverses possibilitats de joc i dels materials.

Projecte Teràpia Assistida amb Gos

La Teràpia Assistida amb Gos (TAG) consisteix a incorporar un gos que ha estat educat específicament per fer aquesta tasca com a eina d’inclusió i recurs d’atenció a la diversitat. És un tipus d’intervenció educativa que té com a principal objectiu millorar els aspectes curriculars d’alguns/es alumnes, aportant una experiència holística, vivencial i directa.

Projecte Clans

El Projecte de Clans neix de l’ambició de fomentar la convivència entre els diferents grups-classes, promovent la interrelació entre totes les etapes, amb alumnat d’edats diferents, per així potenciar que els infants puguin aprendre de l’alumnat de més edat i alhora aquest exercir de padrins/es o tutors/es. Amb aquesta organització de l’alumnat volem aconseguir desenvolupar el sentiment de pertinença, la inclusió i altres competències de l’àmbit social.

Projecte Hort

Tenir un hort a l’escola ajuda als nostres alumnes a prendre consciència de la importància de conèixer i protegir els diversos ecosistemes naturals i a valorar l’esforç i la responsabilitat personals. L’hort aporta una sèrie d’estratègies gratificants i úniques per a l’alumnat, treballant conjuntament alumnes de diferents edats i des de diferents àrees curriculars.   És un context idoni per treballar hàbits, valors, cooperació, participació, autonomia i competències bàsiques de manera transversal, per educar emocionalment i  adquirir millor  domini de les habilitats socials. Activitats com elaborar un calendari de cultiu, plantar llavors, etiquetar les diferents plantes... fan de l’hort un espai on l’aprenentatge es realitza de manera  pràctica, vivencial i manipulativa.  

Projecte Socialització i Digitalització

Aquest projecte d’escola, que canvia radicalment el tractament del material per a les àrees curriculars, respon a tres demandes:

  • El requisit de l’Ajuntament per què les escoles fomentin iniciatives de socialització dels llibres de text i poder justificar així la subvenció per a la compra de llibres que obté cada alumne/a censat al poble.
  • Fomentar la digitalització de continguts (més necessària en temps de pandèmia i confinaments) en un entorn d’equitat digital i universalització dels recursos electrònics a nivells inferiors de l’aprenentatge.
  • Continuar amb la iniciativa que l’AFA de l’escola va tenir fa uns cursos anomenada Projecte Recull per tal d’instaurar un procés de socialització de llibres escolars.

Club esportiu

El Club Esportiu neix amb la voluntat de donar resposta a tot un repte: unir la pràctica de l’esport amb els valors i el caràcter propi de la nostra escola. Defugim de models de gestió on es prioritza la competitivitat o l’èxit mesurat exclusivament en els resultats.

Aquest Club és el resultat de l’intens treball realitzat en els darrers anys per l’escola i l’AMPA amb l’objectiu d’aconseguir una eina útil que vinculi la totalitat de la comunitat educativa en un projecte comú, permetre donar el millor servei al nostre alumnat i facilitar i comprometre les famílies en la presa de decisions de l’entitat.

Projecte La Traca

L’agrupament La Traca és una entitat sense ànim de lucre que educa a infants i joves en el temps de lleure a través de l’escoltisme, els grups de lleure o esplais i els grups de reflexió com a metodologia marc, des de la gratuïtat. Neix l’any 2010 a l'escola La Salle Premià gràcies al Gmà. Joan Escalè. Forma part del Secretariat de Joves La Salle Catalunya i de la seva xarxa de grups.

Totes les nostres activitats es basen en cinc eixos:

  • Natura: Part del nostre origen i de la nostra identitat és el contacte amb la natura i el respecte cap a ella, com els escoltes originals.
  • Fe: Transcendència personal de la persona. Utilitzem l'evangeli i l'exemple de Jesús per transmetre valors. Què podem "fe" si no?
  • Servei: És la base de la nostra existència, gràcies als monitors i monitores. Ajudar als altres i al nostre entorn. A La Traca estem sempre a punt, tant com podem.
  • Amistat: Volem que els integrants de l'Agrupament visquin l'amistat entre companys i companyes d'experiències. Sense amistat, estem perduts.
  • País: Conèixer el que ens envolta estiguem on estiguem ens permet saber d'on venim i on anem.

Coral Solidària

Mitjançant la música treballem cançons amb valors propis de La Salle (pau, solidaritat, fraternitat,…) Aquesta activitat és molt engrescadora per a l’alumnat que vol viure la música en primera persona, i serveix també per agafar consciència de la importància del grup per a l’èxit personal i comú. Participem a diferents esdeveniments que organitza l’escola com l’Encesa Solidaria, visita a residència d’avis, concerts solidaris...

CreaEscola Quality Certificate for Education Website