Preinscripcions i matriculació

Matrícula escolar del curs 2020-21 

Preinscripció escolar del curs 2020-21 

Telemàtica: del 13 al 22 de maig

Presencial: del 19 al 22 de maig

Passos a seguir:

L'horari presencial és:
11:00h a 13:00h
14:00h a 17:00h

Cal demanar cita prèvia:
Correu: secretaria@premia.lasalle.cat
Telèfon: 93 752 42 20

Formulari sol·licitud preinscripció 20-21:
Document de sol·licitud 20-21

Reserva la teva visita presencial

Concerta la teva cita per a realitzar la preinscripció sobre l'etapa educativa del teu interès

Loading...

Documentació acreditativa que cal presentar per formalitzar la preinscripció:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i còpia del DNI del pare, mare o tutor/a.
 • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

S’adjunta enllaç per a més informació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

Recomanacions del Departament per una preinscripció presencial amb seguretat:

 • Al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • S'ha de portar la documentació fotocopiada feta de casa i la sol·licitud correctament complimentada.
 • És recomanable portar un bolígraf propi.
 • Cal portar mascareta i guants.
 • No poden acudir les persones de grups d'especial vulnerabilitat, en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Original i còpia del DNI del pare, mare o tutor/a.
 • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

S’adjunta enllaç per a més informació:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/