Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús. La Salle Premià de Mar realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de l’alumnat del centre per tal d’afavorir el seu creixement integral.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

L’Àmbit de pastoral es divideix en 5 àmbits: CEL, JUSP, HARA, PASTORAL JUVENIL i ERE.

Celebracions (CEL)

Al llarg de tot el curs escolar l’equip de Pastoral prepara diferents dinàmiques per a treballar els diferents temps litúrgics d’una manera vivencial i propera, treballant així els valors propis de cada celebració.

Juntament amb la celebració dels temps litúrgics, també realitzem diferents dinàmiques per a treballar els valors associats amb el lema que cada curs proposa La Salle Catalunya. Aquestes són les principals celebracions:

 • Benvinguda de l’alumnat.
 • Jornada de convivència.
 • Celebració del Nadal.
 • Celebració de la Pasqua.
 • Jornades vocacionals.
 • Activitats enfocades a treballar els valors del lema en la tutoria de cada curs.
 • Celebració de final de curs.

JUSP (Justícia, Solidaritat i Pau)

Aquest àmbit es treballa mitjançant les diferents campanyes solidàries impulsades des de l’escola. Amb aquestes campanyes es realitzen diferents iniciatives de sensibilització i descoberta de les entitats amb les quals treballem (PROIDE, Fundació Comtal, Càritas, …) i els nens i nenes poden conèixer en primera persona les diferents realitats socials a les quals es destinen els beneficis de cada projecte. Des de testimonis reals a contacte amb les persones que porten la organització, així com visites a les seves instal·lacions.

L’objectiu principal de les campanyes és crear consciència de tot allò que ens envolta i estar atents a les necessitats dels més desfavorits i desfavorides i a les del nostre mateix entorn. Les campanyes són les següents:

 • Encesa solidària (PROIDE).
 • Esmorzar solidari (Fundació Comtal).
 • Samarreta solidària (PROIDE).
 • Recollida d’aliments (Càritas)
 • Marina Trail (PROIDE)
 • Tapa Salle (Fundació Comtal)

Pastoral Juvenil

Aquest àmbit el treballem en tres eixos fonamentals que impliquen directament a l’alumnat de l’escola i vol donar resposta a tots aquells infants que volen viure el seu temps de lleure seguint els valors de La Salle.

Els tres grans eixos són els següents:

La Traca

És el grup Juvenil de La Salle Premià i està vinculat a Joves La Salle. A La Traca treballem cinc eixos que vertebren totes les seves activitats: fe, fraternitat, servei, país i natura. Hi ha trobades cada dissabte a l’escola i es van combinant diferents sortides al llarg del curs fins arribar a la gran activitat de La Traca: els campaments d’estiu.

Coral solidària

Mitjançant la música treballem cançons amb valors propis de La Salle (pau, solidaritat, fraternitat,…) Aquesta activitat és molt engrescadora per a l’alumnat que vol viure la música en primera persona, i serveix també per agafar consciència de la importància del grup per a l’èxit personal i comú. Compta amb dos grans esdeveniments al llarg de l’any: el concert solidari a La Salle Bonanova i un espectacle musical a final de curs.

Voluntariat esporàdic

Amb aquesta iniciativa volen donar resposta a tots aquells/es alumnes i famílies que no es poden comprometre a un voluntariat regular. Pretén ser una introducció en aquest magnífic món per als nois i noies, sempre acompanyats/des de mestres i famílies de l’escola. Al llarg de l’any es proposen diferents moments, com ara la participació en el Gran Recapte del Banc d’aliments.

Treball de la interioritat

Es treballa de manera transversal en diferents matèries al llarg de tot el curs escoltar i, especialment, a través del projecte HARA. El HARA suposa un treball transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat. L’objectiu final és que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els i les joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Totes aquestes accions possibiliten l’obertura a la transcendència.

ERE (Educació del fet religiós)

Aquesta part de l’àmbit de Pastoral es treballa pròpiament a l’àrea de religió i a les tutories mitjançant diferents dinàmiques i activitats. Dins de les classes de religió l’apliquem per apropar els valors de Jesús i Sant Joan Baptista des d’una vessant propera i senzilla. Busquem treballar la interioritat i despertar un esperit crític i curiós envers la transcendència i la diversitat multicultural que ens podem trobar en el nostre entorn.

A més, cada matí l’alumnat realitza ‘La reflexió del dia’, on, durant cinc minuts, debaten sobre un tema d’actualitat, una cita o una cançó. Això ens permet transmetre els valors lasal·lians d’una manera diferent i motivadora pel nostre alumnat.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica. El seu objectiu és garantir el dret a l’educació a l'Àfrica i l'Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website