Oferta educativa

Educació infantil

En l’etapa d’Educació Infantil es produeix el primer gran repte cognitiu, afectiu i motor de l’alumnat, constituint així la base de tot l’aprenentatge intel·lectual i els ciments de l’èxit acadèmic posterior.

Conscients de la seva importància, la base de l’Educació Infantil a la nostra escola es realitza a través d’una metodologia flexible, seguint el curs evolutiu individual de cada alumne; afectiva, donant suport a la seva seguretat i autonomia; sensorial, buscant desenvolupar la curiositat, l’observació, l’exploració, la comparació i l’experimentació; i activa, basada en el joc, les manualitat i l’interès.

Els eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil són els següents:

Renovació pedagògica - NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) està ja present a les aules de les escoles La Salle, tot i que s’anirà desplegant segons un full de ruta marcat per La Salle Catalunya. Aquesta revolució respon a la necessitat de transformar pedagògicament la nostra escola, donant al procés d’aprenentatge un nou model basat en sòlids principis pedagògics en els quals puguin créixer persones amb capacitat de transformar el nostre present i construir el nostre futur. Els principis pedagògics són les nostres guies, són allò que fonamenta i dona sentit al nostre projecte. Marquen la diferència, aporten valor a la nostra proposta educativa i la sustenten. En definitiva són l’essència del Nou Context d’Aprenentatge (NCA) com a resposta única a les noves necessitats que ens demana la societat d’avui. 

És important considerar que el Nou context d’Aprenentatge (NCA) és un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i, al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle.

Familiaritat i contacte diari amb les famílies

El vincle família-escola és necessari per donar un suport emocional ferm a les criatures, que els permet sentir-se confiades i segures per fer els passos necessaris en la descoberta del món, tot sol·licitant ser guiades i acompanyades. Per això, les famílies tenen un contacte diari amb el professorat i l’escola compta amb la participació activa de les famílies.

Noves tecnologies i robòtica

A través del Beebot (per a P3 i P4) i del K-ibo (per a P5) treballem la visió espacial i el pensament lògic i computacional. Ensenyem direccions i moviments, plantejant senzills problemes i permetent, a la vegada, ensenyar altres conceptes d’interès (colors, paraules, sons…). Els ensenyem també a crear, adaptar, dissenyar, construir, a refer objectes i/o accions. En poques paraules, potenciem les habilitats creatives de l’alumnat per tal que en un futur vagin un pas per davant.

Espais d'Interrelació

Una manera diferent d’organitzar l’alumnat, l’espai i els materials, per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest espai els nens i les nenes són els protagonistes i constructors del seu propi aprenentatge. El paper del mestre i la mestra és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els i les alumnes participin d’una manera més activa, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement com a persones. Els ambients que tenim actualment són el de construccions, el sensorial, el de joc i l’artístic.

 Treball per projectes           

El treball per projectes és una metodologia que permet a l’alumnat pensar, investigar, aprendre dels seus errors, dels companys i d’aquesta manera fomentar el ser crítics.

  Àrees d'expressió en anglès   

A més de a la matèria d’anglès, oferim una tercera hora d’anglès complementària relacionada amb l’expressió artística.

 Educació Emocional

Potenciem entre l’alumnat l’habilitat d’identificar com ens sentim, i com se sentem els i les altres, i també la capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament per tal de comprendre’ns a nosaltres mateixos/es i comprendre la resta, per relacionar-nos, controlar el nostre comportament i solucionar els nostres problemes.

Godly Play- treball de l'interioritat des de la creativitat

Enfocament creatiu i imaginatiu per a potenciar la formació espiritual de les persones de totes les edats. Donant eines als alumnes d’autoconeixement i presa de consciència.

Assessorament psicopedagògic

L’ assessorament i orientació psicopedagògica dóna suport al professorat i a les famílies en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats educatives especials.

Padrins lectors

L'apadrinament lector és una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de Quart que fan de padrins de lectura i els alumnes de primer de P5 que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa que l'alumne padrí adquireix el compromís principal de vetllar per l'aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d'encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

Natació en horari escolar 

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

Benvolgudes famílies us deixem a disposició el projecte educatiu de l'etapa on podreu consultar informació del vostre interès. En el projecte trobareu informació com el quadre pedagògic, la finalitat de l'etapa i competències, la distribució de les activitats d'aprenentatge, les activitats complementàries, els programes pedagògics, el calendari i la normativa i altres consideracions.

La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l'educació d'infants i joves.