Oferta educativa

Educació infantil

En l’etapa d’Educació Infantil es produeix el primer gran repte cognitiu, afectiu i motor de l’alumnat, constituint així la base de tot l’aprenentatge intel·lectual i els ciments de l’èxit acadèmic posterior.

Conscients de la seva importància, la base de l’Educació Infantil a la nostra escola es realitza a través d’una metodologia flexible, seguint el curs evolutiu individual de cada alumne; afectiva, donant suport a la seva seguretat i autonomia; sensorial, buscant desenvolupar la curiositat, l’observació, l’exploració, la comparació i l’experimentació; i activa, basada en el joc, les manualitat i l’interès.

Els eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil són els següents:

Espais d’aprenentatge

Una manera diferent d’organitzar l’alumnat, l’espai i els materials, per tal de propiciar i construir un lloc d’aprenentatge que sorgeixi espontàniament. En aquest espai els nens i les nenes són els protagonistes i constructors del seu propi aprenentatge. El paper del mestre i la mestra és secundari i es basa fonamentalment en organitzar i afavorir aquest aprenentatge. Mitjançant aquesta orientació pedagògica volem que els i les alumnes participin d’una manera més activa, constructiva i creativa del seu aprenentatge escolar i del seu creixement com a persones. Els ambients que tenim actualment són el de construccions, el sensorial, el de joc i l’artístic.

Noves tecnologies i robòtica

A través del Beebot (per a P3 i P4) i del K-ibo (per a P5) treballem la visió espacial i el pensament lògic i computacional. Ensenyem direccions i moviments, plantejant senzills problemes i permetent, a la vegada, ensenyar altres conceptes d’interès (colors, paraules, sons…). Els ensenyem també a crear, adaptar, dissenyar, construir, a refer objectes i/o accions. En poques paraules, potenciem les habilitats creatives de l’alumnat per tal que en un futur vagin un pas per davant.
 
Com a novetat, aquest curs 2019-20 ens hem adherit al nou projecte “Apple Education”, on posem en mans del nostre alumnat els iPads: una via lliure per expressar el que porten dins a través de la seva col·lecció completa d’apps pensades per estimular la seva creativitat.

Anglès

A més de a la matèria d’anglès, l’anglès és també llengua vehicular a l’expressió artística. Oferim una tercera hora d’anglès complementària a P5.

Introducció a la lectoescriptura

Es fa progressivament en els tres cursos, per tal que els infants tinguin una bona base en entrar a la Primària.

Educació en valors i emocional

Potenciem entre l’alumnat l’habilitat d’identificar com ens sentim, i com se sentem els i les altres, i també la capacitat d’expressar els nostres sentiments adequadament per tal de comprendre’ns a nosaltres mateixos/es i comprendre la resta, per relacionar-nos, controlar el nostre comportament i solucionar els nostres problemes.

Unió família-escola

El vincle família-escola és necessari per donar un suport emocional ferm a les criatures, que els permet sentir-se confiades i segures per fer els passos necessaris en la descoberta del món, tot sol·licitant ser guiades i acompanyades. Per això, al llarg del curs, l’escola compta amb la participació activa de les famílies. La seva veu, per a nosaltres, és la més important.

Godly Play

Enfocament creatiu i imaginatiu per a potenciar l'educació cristiana i la formació espiritual de les persones de totes les edats. El Godly Play es pot aplicar en esglésies, escoles, hospitals, residències d'ancians, etc.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

Benvolgudes famílies us deixem a disposició el projecte educatiu de l'etapa on podreu consultar informació del vostre interès. En el projecte trobareu informació com el quadre pedagògic, la finalitat de l'etapa i competències, la distribució de les activitats d'aprenentatge, les activitats complementàries, els programes pedagògics, el calendari i la normativa i altres consideracions.