FP online

La Salle proposa Formació Professional a distància per a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). No és una formació que depengui de La Salle Premià, però sí que té totes les garanties de La Salle.

Aquestes són les principals característiques del nostre projecte:

Tecnologia i qualitat en els continguts. Un projecte formatiu original, adaptatiu i sostenible.

  1. Original. Formació a través de la "vídeo-formació". Els continguts s’estructuren en base a uns vídeos de no més de deu minuts de durada, que desenvolupen allò que hem anomenat "nuclis formatius". Després, la resta, és aprenentatge cooperatiu i reptes a través del Campus Virtual. No falten elements de dinamització, fòrums, xats i classes per videoconferència (síncrones i asíncrones).
  2. Adaptatiu. Les vídeo-classes i els reptes faciliten enormement aquesta adaptabilitat.
  3. Sostenible. Els continguts són duradors. Davant dels canvis que impliquin modificar continguts, fem les correccions oportunes als nostres vídeos i activitats, de manera ràpida i eficaç.

Model pedagògic. Adaptat a l’alumne/a, personalitzat i amb els estàndards de qualitat que destaquen per la originalitat en la proposta dels vídeos, projectes cooperatius i reptes.

Des de la formació online treballem atents als següents següents elements:

  1. Centrats en l’alumne/a. Dinamització i seguiment continu de l’alumne/a.
  2. Aprenentatge cooperatiu. Reptes en equips de treball.
  3. Reptes. Cada unitat didàctica, organitzada en diferents nuclis formatius, implica un repte que cal afrontar en equip amb el seguiment d’un o més professors/es experts, depenent de la complexitat del projecte.
  4. Avaluem competències professionals en base als resultats d’aprenentatge. Incorporem les competències de caràcter transversal.
  5. Proposem al nostre alumnat projectes de mobilitat a través del programa Erasmus+.
  6. Oferim la possibilitat de cursar part dels estudis amb més presència a l’empresa. FP DUAL.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website