PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I DIGITALITZACIÓ

Volem fer un canvi en el paradigma dels llibres i material escolar centrant-nos en tres objectius: Reutilitzar – Digitalitzar – Renovar.

Actualment els nostres llibres els podríem classificar en quatre tipus:

  • Llibres fungibles: Material típic de nivells inferiors que necessitem cada any, ja que els/les alumnes els utilitzen i els manipulen de tal manera que no es poden reutilitzar.
  • Llibres socialitzats: Són aquells que es van comprar en anys anteriors i que s'han deixat a les aules perquè les següents promocions els puguin utilitzar sense necessitat de tornar-los a comprar.
  • Llibres P.S. (Possibles de Socialitzar): Són aquells llibres que esteu comprant cada any, però que podrien esdevenir llibres socialitzats.
  • Material digital: Un dels àmbits que la nova normalitat ens obliga a replantejar i que fins ara anava dirigit principalment a l’etapa de Secundària.

Realitat del curs vinent:

  • Reduïm els llibres fungibles al primer cicle de Primària en benefici de la digitalització.
  • Passem a socialitzar el 80% dels llibres P.S. (Possibles de Socialitzar).
  • Millorem notablement la presència a les etapes del material digital:

 

1)  A Primària continuarem amb el programa Snappet iniciat amb el confinament, però optant també pels dispositius amb un sistema implícit de lloguer amb assegurança inclosa i una renovació del dispositiu en cas que fos necessari: al Cicle Inicial tindrem tauletes compartides i a partir de 3r d'EP fins a 6è d'EP Chromebooks. (Els Chromebooks són dispositius amb sistema operatiu de tauleta però amb una estètica de portàtil que ens permetran treballar la plataforma Snappet i qualsevol aplicació que puguem necessitar, així com fer classes telemàtiques en el cas que fos necessari).

2)  A Secundària continuaríem amb les llicències dels llibres digitals i entraríem en programes com Fiction Express o OnMat, plataformes que ens permeten anar més enllà de l'ensenyament tradicional en l’àmbit de la comprensió lectora i les matemàtiques.

Conseqüències d'aquest canvi.


Gràcies a la socialització d'un percentatge important dels llibres P.S. (Possibles de Socialitzar) podem compensar el sobrecost que suposaria la digitalització en un període de nova normalitat post-Covid, fins i tot obtenint una rebaixa general d'un 10%. (En funció del curs percebreu un menor o major cost que en cursos anteriors, però el 10% és la mitjana general.)


Els cursos amb llibres socialitzats tindran una petita quota per poder anar substituint aquells llibres que es facin malbé d'un any per l’altre i per poder fer- ne la gestió del control i manteniment. Aquesta quota es contempla dins del cost global dels llibres. Veureu que la quota no supera ni el cost d'un dels llibres socialitzats.

 


Els/les alumnes haurien de deixar a l'escola aquells llibres que aquest any van comprar i que passen a ser socialitzats. (Aquest procés es justifica tenint en compte la subvenció de l’Ajuntament per a la socialització dels llibres escolars.) Aquest pas inicia la roda de la socialització on tothom deixa els llibres i ningú no els ha de comprar.

 

 

 

 

 

 


En el cas que algú no volgués deixar els llibres per a socialitzar, a la quota d'octubre se li sumaria un recàrrec proporcional en concepte dels llibres que aquell curs la família no ha de comprar perquè fa servir els socialitzats gràcies a les famílies de l'any anterior que sí que els han deixat. (La nostra voluntat és que ningú pagui el recàrrec, ja que només cal deixar els llibres que ja tenen els/les alumnes a l'escola. Però en el cas de no deixar-los necessitarem comprar-los per poder iniciar la socialització.) Aquesta situació només es donarà aquest curs. Al setembre el professorat farà la recollida dels llibres socialitzats de les aules.

Vídeo explicatiu

 

Llistat de llibres per socialitzar.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website