Benvinguts i benvingudes a la web del col·legi
La Salle Premià

Benvinguts i benvingudes a La Salle Premià, un centre educatiu referent a Premià de Mar des de l’arribada dels primers Germans l’any 1906. Actualment som una escola de 3 línies educatives, dinàmica i amb una implicació activa en les activitats pròpies del nostre entorn més proper.

El nostre projecte educatiu integra la tradició de ser una escola centenària amb la innovació pedagògica que ens proporciona el fet de formar part d’una xarxa amb 25 centres a Catalunya i més de 1.000 centres a tot el món. Tota la nostra Comunitat Educativa treballa en la mateixa línia per donar coherència a la nostra proposta, amb persones que creuen en un projecte consolidat però que alhora el fan viu i en constant evolució.

A l’escola fomentem Ia formació continuada i la creativitat del professorat per respondre als constants moviments educatius amb total professionalitat, sentit d’equip i eficàcia docent. La nostra metodologia es centra en l’alumne/a.

Així doncs, el nostre objectiu és formar persones i preparar-les per afrontar els reptes de futur, i ho fem des de dues vessants: l’acadèmica i la personal. Acadèmicament, dotem el nostre alumnat dels coneixements i les competències que necessitaran per a la seva incorporació com agents actius en la societat. L’aprenentatge de les llengües estrangeres, la robòtica, la tecnologia, l’aprenentatge cooperatiu, l’educació emocional i el treball per projectes proporcionen la base i els coneixements per als nous reptes formatius. Des de la vessant personal, atenem les necessitats dels i les alumnes per tal que esdevinguin persones autònomes, responsables, amb una escala de valors sòlida, compromeses amb la societat i el món.

Tot això ho fem en un espai i un entorn únics, amb unes infraestructures esportives i lúdiques exteriors idònies per desplegar tota la nostra proposta d’educació en el lleure. La possibilitat de fer activitats en aula oberta amb vistes al mar conviden el nostre alumnat a gaudir d’un contacte directe amb la natura de d’una altra perspectiva educativa. L’edifici pròpiament escolar forma part dels edificis i béns protegits del Patrimoni Cultural de Premià de Mar.

Per tot i això i molt més, us convidem a visitar la web de la nostra escola i a conèixer-la personalment. Sigueu molt benvinguts i benvingudes a la nostra escola.

Marta Mas Pujol

Directora de La Salle Premià

Qui som

La Salle Premià de Mar ofereix un àmbit d’aprenentatge que cerca el desenvolupament integral de l’alumne/a per a facilitar la seva incorporació responsable i crítica a la societat.

La nostra escola vol ser un centre de qualitat que eduqui en valors cristians, atenent la diversitat de la Comunitat Educativa; i amb esperit innovador, utilitzant els recursos de les noves tecnologies i fomentant la formació contínua del professorat. Entenem que la qualitat s’aconsegueix entre tots i totes per això des de l’escola impulsem la motivació, l’educació basada en les relacions personals, la gestió del canvi i el treball en equip de les persones que conformen el nostre teixit educatiu.

L’educador/a exerceix un paper de mediador entre l’alumne/a i l’aprenentatge, aplicant els recursos didàctics i tecnològics amb voluntat innovadora i considerant I’avaluació contínua com un instrument valuós per a la millora de la pràctica educativa.

Tenint en compte que els infants i els joves es troben en un procés de constant creixement i desenvolupament humà i intel·lectual és important per a nosaltres la coresponsabilitat educativa en què escola, família i els diversos agents educatius realitzen un treball conjunt en complicitat.

La Salle Premià té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001:2015, que persegueix la millora contínua en la qualitat de l’ensenyament i té en compte en aquests processos els requisits legals aplicables en cadascun d’ells, vetllant pel seu compliment.

La nostra història

Preloader
 • Arribada dels Germans

  Arribada dels Germans

  Els Germans arriben i s’instal·len a Premià de Mar.

 • Inauguració del Gran Noviciat

  Inauguració del Gran Noviciat

  Al juliol s’inaugura el Gran Noviciat amb 27 aspirants de Bèlgica acompanyats pel Germà Miquel Febres.

 • El Noviciat Apostòlic

  El Noviciat Apostòlic

  A l’octubre es celebra la inauguració oficial del Noviciat Apostòlic Nostra Senyora del Port, el qual actualment és l’edifici de l’escola.

 • Una nova escola

  Una nova escola

  Construcció d’una escola gratuïta per als infants de Premià i els pobles veïns per part dels Germans.

 • Nostra Senyora Port

  Nostra Senyora Port

  A l’octubre s’inaugura l’escola Nostra Senyora Port (edifici ja enderrocat).

 • Una demanda creixent

  Una demanda creixent

  L’escola canvia d’ubicació i passa a l’edifici del Noviciat, degut a la creixent demanda d’escolarització.

 • L’EGB

  L’EGB

  S’inicien els estudis d’EGB.

 • Una escola mixta

  Una escola mixta

  L’escola dels Germans passa a ser mixta per atendre la coeducació.

 • Canonització

  Canonització

  Canonització del Germà Miquel.

 • Ampliació de l’escola

  Ampliació de l’escola

  Ampliació de l’escola per a la implantació de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria).

 • Educació Infantil

  Educació Infantil

  Ampliació de l’escola per a la incorporació de l’Educació Infantil.

 • L’Encesa

  L’Encesa

  Primer any de l’Encesa Solidària.

 • La 3a línia

  La 3a línia

  Es comença a implantar la 3a línia.

 • Certificat ISO 9001

  Certificat ISO 9001

  Durant el curs 2009-10 s’aconsegueix el certificat ISO 9001.

 • Un nou edifici

  Un nou edifici

  S’inaugura el nou edifici d’Educació Infantil.

 • El centenari

  El centenari

  Centenari de l’escola Nostra Senyora del Port, avui La Salle Premià. Per celebrar-lo, es va crear i ballar un lipdub i es va organitzar un gran sopar.

 • Nous temps, noves accions

  Nous temps, noves accions

  Creació del concert d’Art La Salle a la sala Xabanyes de Mataró, introducció de les PDIs i inici del cafè de les 3.

 • Tapasalle

  Tapasalle

  Creació del Tapasalle.

 • Escola oficial Oxford

  Escola oficial Oxford

  L’escola aconsegueix l’acreditació com a Escola oficial Oxford.

Comunitat educativa

Mestres, professors/es i educadors/es

Des de P3 fins a 4t d’ESO, i també en l’educació en el temps de lleure i en l’esport. Formem un gran equip humà que educa els i les alumnes en coneixements i valors. A més, estem en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

Equip Directiu

L’equip directiu de l’escola és el responsable de la direcció, l’organització i el funcionament del centre. S’encarrega de l’elaboració del projecte educatiu de l’escola i del lideratge pedagògic. També s’ocupa d’impulsar les diferents activitats del centre i de garantir el compliment del caràcter propi.

Sandra Bové - Coordinadora EI - [email protected]

Joan Carles Cirera - Cap d’Estudis d’ESO - [email protected]

Elena Calvo - Cap d’Estudis d’EI-EP - [email protected]

Ricard Vives - Coordinador de Pastoral - [email protected]

Joan Carles Cirera - Coord. de Qualitat - [email protected]

Raquel Freile - Coord. Pedagògica - [email protected]

Ana Munteis - Sotsdirectora - [email protected]

Marta Mas - Directora - [email protected] - [email protected]

Comunitat

Som persones de la comunitat educativa que, de forma conscient, potenciem l\'obertura a les realitats que ja existeixen i donem suport a la creació de comunitats que acullin educadors i joves, potenciïn el teixit associatiu i possibilitin el compartir el carisma lasal·lià.

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de govern del centre. Està compost per representants del personal docent, del personal d’administració i serveis, dels pares i mares, de l’alumnat i d’un representant de l’Ajuntament. Els i les representants surten elegits per votació.

El personal d'administració i serveis

Sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Els pares i mares dels nostres alumnes

Que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Horari d'atenció a les famílies

Recepció: de dilluns a divendres de 7:30 a 19:00.

Administració: de dilluns a divendres, matins de 8:30 a 9:30 i tardes de 16:00 a 17:00.

Secretaria: matins de 9:00 a 10:00 i tardes de dilluns a dijous de 14:30 a 15:30.

Coordinador Extraescolars: Dilluns: 15h-17h i de 18:30-19h - Dimarts: 17:30h-18:30h - Dimecres: 15h-17h i 18:30-19h

Millora continua

L’escola té implementat un model de gestió per processos, basat en la ISO 9001:2015, que cerca la millora contínua en la qualitat de l'ensenyament. La Salle Premià té en compte en els seus processos els requisits legals aplicables en cadascun d’ells i vetlla per al seu compliment. La Direcció considera la qualitat un factor essencial per a l’èxit del Centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així doncs, la nostra Política de Qualitat està d’acord amb satisfer les necessitats dels i les alumnes i la resta de la Comunitat Educativa, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.

La Política de Qualitat de La Salle Premià persegueix:

 • Complir la Missió: proporcionar a la societat un servei educatiu de qualitat, que permeti a l’alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries dins del marc del nostre Caràcter Propi.
 • Assolir la Visió: ser un centre referent en el nostre context, on el concepte de millora contínua i la tradició pedagògica lasal·liana estiguin present en totes les actuacions i esdevinguin una manera de fer junts/es i en comunitat.
 • Avaluar els resultats d’acord amb fets i dades objectives per tal de:
  • Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència de les activitats i serveis.
  • Garantir la confiança i la satisfacció del client (equip humà, alumnat, famílies, entorn i municipi i societat en general) per la qual cosa el nostre Centre intentarà complir les seves expectatives ara i en el futur.
  • La implantació i el manteniment del nostre Sistema de Gestió de la Qualitat contempla com a referents: 
  • La dimensió personal de l’alumne/a, que implica la satisfacció de les seves necessitats educatives des dels valors cristians.
  • La dimensió familiar, que comporta una relació de confiança entre família i Centre, per tal de garantir la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills i filles.
  • La dimensió professional, que fa necessària la satisfacció de l’Equip Docent i el Personal d’Administració i Serveis.
  • La dimensió social, que exigeix dotar de competències, habilitats i valors a l'alumnat per tal d’incorporar-se a la societat.
  • La dimensió tècnica, que cerca l’acompliment i actualització dels objectius de qualitat i els requisits establerts per l’Administració Educativa.
  • La dimensió econòmica-financera, que implica el compromís de la Direcció en administrar els recursos del Centre per tal de proporcionar la infraestructura necessària per assolir els objectius de qualitat.

La Direcció del Centre es compromet a comunicar la Política de Qualitat a tota la Comunitat Educativa. Aquesta estarà a l’abast de tots els membres a la pàgina web de l’escola i es conservarà com a informació documentada la base de dades documental d’ús intern.

La Política de Qualitat del Centre es revisa per tal d‘adaptar-la als canvis que es produeixen a la societat contínuament. Tota la Comunitat Educativa accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat al Centre, revisant, quan sigui necessari, els objectius marcats per tal de complir la nostra Missió.

Certificacions

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website