CFGM Atenció a persones en situació de dependència

Detalls del cicle

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).

Modalitat

Matricula't en aquest cicle!

Seguiu aquestes instruccions per poder realitzar la matrícula en el nostre centre. La matrícula quedarà formalitzada una vegada s’hagin realitzat els següents passos:

 1. Omplir el formulari matrícula
 2. Realitzar la transferència per l’import de matrícula (trobareu el compte bancari en el formulari anterior).
 3. Un cop fet això, en uns dies, rebreu un correu electrònic amb les instruccions per seguir amb el procés de matriculació.
Accés al cicle  Continguts Sortides laborals Sortides acadèmiques

Accés al cicle 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Continguts

CFGM Atenció a persones en situació de dependència (mòduls)

  • Organització de l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència
  • Atenció Sanitària
  • Atenció Higiènica
  • Atenció i Suport Psicosocial
  • Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència
  • Teleassistència
  • Suport Domiciliari
  • Suport a la Comunicació
  • Destreses Socials
  • Primers Auxilis
  • Formació i Orientació Laboral
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora
  • Anglès Tècnic
  • Síntesi
  • Formació en Centres de Treball

Sortides laborals

 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis;
 • Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions;
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat;
 • Auxiliar d’ajuda a domicili;
 • Assistent o assistenta d’atenció domiciliària;
 • Treballador o treballadora familiar;
 • Auxiliar d’educació especial;
 • Assistent o assistenta personal;
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir a:

 • Al Batxillerat,
 • A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions

Demana informació

Empreses col·laboradores

Descarregueu-vos el llistat d’empreses col·laboradores amb les que treballem, no hi son totes. Cada dia afegim més empreses i entitats.

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website