CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Detalls del cicle

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Modalitat

Matricula't en aquest cicle!

Seguiu aquestes instruccions per poder realitzar la matrícula en el nostre centre. La matrícula quedarà formalitzada una vegada s’hagin realitzat els següents passos:

 1. Omplir el formulari matrícula
 2. Realitzar la transferència per l’import de matrícula (trobareu el compte bancari en el formulari anterior).
 3. Un cop fet això, en uns dies, rebreu un correu electrònic amb les instruccions per seguir amb el procés de matriculació.
Accés al cicle  Continguts  Sortides laborals Sortides acadèmiques

Accés al cicle 

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).

Continguts 

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (mòduls)

  • Muntatge i Manteniment d’Equips
  • Sistemes Operatius Monolloc
  • Aplicacions Ofimàtiques
  • Sistemes Operatius en Xarxa
  • Xarxes Locals
  • Seguretat Informàtica
  • Serveis de Xarxa
  • Aplicacions Web
  • Formació i Orientació Laboral
  • Empresa i Iniciativa Emprenedora
  • Anglès Tècnic
  • Síntesi
  • Formació en Centres de Treball

Sortides laborals

 • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador o operadora de teleassistència
 • Operador o operadora de sistemes

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir a:

 • Al Batxillerat,
 • A un Cicle de Grau Superior de Formació Professional
 • A qualsevol altre Cicle de Grau Mitjà aplicant el sistema de convalidacions

Demana informació

Empreses col·laboradores

Descarregueu-vos el llistat d’empreses col·laboradores amb les que treballem, no hi son totes. Cada dia afegim més empreses i entitats.

Opinions d'alumnes i famílies

CreaEscola Quality Certificate for Education Website