C.E. La Salle Premià

Que tu participis, la millor de les victòries!

El nostre projecte integral d’esport escolar busca oferir activitats adaptades a totes les edats des d’infantil fins a l’ESO permetent a l’alumne practicar l’esport que més li agradi durant tota l’estada a l’escola.

Apostem per l’esport participatiu, integrador, lúdic i on totes les nenes i nens en són protagonistes independentment de les seves condicions.
Tot i l’esperit poc competitiu de les nostres activitats, participem en les lliguetes i trobades d’esport escolar de la comarca.

Per a nosaltres l'esport és:

Educació
Perquè té associats uns valors que són essencials en la formació de la personalitat i de les habilitats socials com per exemple la tolerància, l'esperit d'equip, el joc net i el respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l'autoestima i la perseverança. I perquè, com a llenguatge universal, és una font de coneixement.
Salut

Perquè protegeix contra les malalties causades per la manca d'exercici, enforteix el sistema immunològic, millora la qualitat de vida, i ens fa ser més conscients del nostre cos, així com de les nostres capacitats i limitacions.

Participació

Ja que requereix una implicació personal i col·lectiva en les diferents formes de pràctica, com la competició o el lleure, així com una certa regularitat i constància al llarg de totes les etapes de la vida, per tal de fer realitat els seus beneficis físics i mentals.

Oci

Perquè ens permet ocupar el temps de lleure de forma divertida, amb la família, els amics i les amigues, o en contacte amb la natura.

Relació

Per propiciar les relacions interpersonals i multiculturals, i contribueix a una millor convivència, solidaritat, acceptació i respecte a la diversitat, així com a la integració dels grups de població més desfavorits.

Treball

Tant personal com en equip, a l'hora d'afrontar la superació d'un esforç individual o col·lectiu, per a la consecució dels objectius que ens hàgim traçat.

Estructura organitzativa

CreaEscola Quality Certificate for Education Website