Mesures per la reobertura de l’escola

Mesures per la reobertura de l'escola

Entrades i Sortides

Canvis de funcionament

Protocol Covid-19

Agrupament La Traca

La Traca, l’agrupament de La Salle Premià de Mar, és una entitat sense ànim de lucre que, des de la gratuïtat, educa infants i joves en el temps de lleure. Ho fa a través de l’escoltisme, els grups de lleure o esplais i els grups de reflexió com a metodologia marc. La Traca va néixer l’any 2011 a l'escola La Salle Premià gràcies al Germà Joan Escalè i forma part del Secretariat de Joves La Salle Catalunya i de la seva xarxa de grups.

Les nostres activitats es basen en cinc eixos:

  • Natura: part del nostre origen i de la nostra identitat és el contacte directe amb la natura i el respecte cap a ella, com els escoltes originals.
  • Fe: busquem la transcendència personal de la persona, tenint al centre la figura de Jesús com a personatge important per les seves obres.
  • Servei: és la base de la nostra existència gràcies als monitors i monitores. Volem ajudar als altres i al nostre entorn. A La Traca estem sempre a punt.
  • Amistat: propiciem que els integrants de l'agrupament visquin l'amistat entre companys i companyes d'experiències. Sense amistat, estem perduts.
  • País: perquè conèixer el que ens envolta ens permet saber d'on venim i on anem