menu x
Oferta educativa

FP online

La Salle us proposa formació professional a distància per a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

No és una formació que depengui de la Salle Premià

Aquestes són les principals característiques del nostre projecte:

Tecnologia i qualitat en els continguts. Un projecte formatiu original, adaptatiu i sostenible.

  1. Original. Formació a través de la “video-formació”. Els continguts s’estructuren en base a uns vídeos de no més de deu minuts de durada, que desenvolupen allò que hem anomenat “nuclis formatius”. Després, la resta, és aprenentatge cooperatiu i reptes a través del campus virtual. No falten elements de dinamització, fòrums, xats i classes per videoconferència (síncrones y asíncrones).
  2. Adaptatiu. Les video-classes i els reptes faciliten enormement aquesta adaptabilitat.
  3. Sostenible. Els continguts són duradors. Davant dels canvis que impliquin modificar continguts, fem les correccions oportunes als nostres vídeos i activitats, de manera ràpida y eficaç.

Model pedagògic Adaptat a l’alumne/a, personalitzat i amb els estàndards de qualitat que destaquen per la originalitat en la proposta dels vídeos, projectes cooperatius i reptes.

Des de la formació online treballem atents als següents següents elements:

  1. Centrats en l’alumne/a. Dinamització i seguiment continu de l’alumne/a.
  2. Aprenentatge cooperatiu. Reptes en equips de treball.
  3. Reptes. Cada unitat didàctica, organitzada en diferents nuclis formatius, implica un repte que cal afrontar en equip amb el seguiment d’un o més professors/es experts, depenent de la complexitat del projecte.
  4. Avaluem competències professionals en base als resultats d’aprenentatge. Incorporem les competències de caràcter transversal.
  5. Proposem al nostre alumnat projectes de mobilitat a través del programa Erasmus+.
  6. Oferim la possibilitat de cursar part dels estudis amb més presència a l’empresa. FP DUAL.